Koncepcja biznesowa dla Ciebie!

Inwestujemy wyłącznie we własne pomysły, które pochodzą od naszego najcenniejszego kapitału – akcjonariatu złożonego z 300 partnerów biznesowych. 

Kim jesteśmy i co tworzymy?

We invest in Concept4You – Internal Investment. Inwestujemy tylko i wyłącznie we własne koncepcje, które pochodzą z największego kapitału ludzkiego, jakim jest akcjonariat złożony 300 partnerów biznesowych.

Concept4You to zamknięte środowisko doświadczonych partnerów biznesowych, którzy wspólnie budują projekty w branżach takich jak: IT, e-commerce, nieruchomości, innowacje konopne, itp.

Akcjonariusze Concept4You wymieniają się doświadczeniem oraz razem tworzą “Grupy Ekspertów” kreując wartościowe klastry i biznesy, na których zarabiają. Naszym celem jest uzyskanie wysokiej stopy zwrotu dla naszych inwestorów, jednocześnie zapewniając im dywersyfikację portfela i minimalizację ryzyka inwestycyjnego.

Cele i strategia inwestycyjna

Jako niezależny podmiot gospodarczy Concet4You realizuje budowę grupy kapitałowej. Na początku w formie modelu holdingowego, poprzez zakup udziałów/akcji w spółkach zależnych oraz realizację wspólnych celów biznesowych w ramach grupy.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy planowane jest przekształcenie Spółki w jedno z najbardziej korzystnych prawnie rozwiązań na rynku polskim, np. w Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI), Polską Spółkę Holdingową (PSH) lub Venture Capital w kraju lub USA (VC) – w zależności od atmosfery rynkowej i potencjału kapitałowego.

0
Partnerów biznesowych

Dołącz do grona 300 partnerów biznesowych i zrealizuj swoje marzenia biznesowe przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym!

Concept4You pozwoli Ci zrealizować swoje niedokończone i niezrealizowane jeszcze projekty biznesowe, które być może nadal trzymasz w szufladzie.

Jakie problemy rozwiązujemy?

Każdy nasz akcjonariusz, mimo swojego wieloletniego doświadczenia, sukcesów i dużego potencjału biznesowego, napotkał przeszkody i ograniczenia, które spowodowały, że niektóre projekty czy pomysły biznesowe nie są realizowane.

Pierwsze projekty

Inwestujemy w ciekawe i perspektywiczne projekty.