Koncepcja biznesowa dla Ciebie!

Inwestujemy wyłącznie we własne pomysły, które pochodzą od naszego najcenniejszego kapitału – akcjonariatu złożonego z 300 partnerów biznesowych. 

Kim jesteśmy i co tworzymy?

We invest in Concept4You – Internal Investment. Inwestujemy tylko i wyłącznie we własne koncepcje, które pochodzą z największego kapitału ludzkiego, jakim jest akcjonariat złożony 300 partnerów biznesowych.

Concept4You to zamknięte środowisko doświadczonych partnerów biznesowych, którzy wspólnie budują projekty w branżach takich jak: IT, e-commerce, nieruchomości, innowacje konopne, itp.

Akcjonariusze Concept4You wymieniają się doświadczeniem oraz razem tworzą “Grupy Ekspertów” kreując wartościowe klastry i biznesy, na których zarabiają. Naszym celem jest uzyskanie wysokiej stopy zwrotu dla naszych inwestorów, jednocześnie zapewniając im dywersyfikację portfela i minimalizację ryzyka inwestycyjnego.

O PROJEKCIE

Cele i strategia inwestycyjna​

Jako niezależny podmiot gospodarczy Concet4You realizuje budowę grupy kapitałowej. Na początku w formie modelu holdingowego, poprzez zakup udziałów/akcji w spółkach zależnych oraz realizację wspólnych celów biznesowych w ramach grupy.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy planowane jest przekształcenie Spółki w jedno z najbardziej korzystnych prawnie rozwiązań na rynku polskim, np. w Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI), Polską Spółkę Holdingową (PSH) lub Venture Capital w kraju lub USA (VC) – w zależności od atmosfery rynkowej i potencjału kapitałowego.

Partnerów biznesowych
0

Dołącz do grona 300 partnerów biznesowych i zrealizuj swoje marzenia biznesowe przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym!

Concept4You pozwoli Ci zrealizować swoje niedokończone i niezrealizowane jeszcze projekty biznesowe, które być może nadal trzymasz w szufladzie.

O PROJEKCIE

Korzyści dla Partnerów

Ze względu na politykę i zmianę statutu Spółki, po zamknięciu ostatniej emisji, która gwarantuje brak możliwości ponownych emisji, przyszłego rozwodnienia oraz ścisłego zamknięcia małej liczby akcjonariuszy, potencjał zysków wzrasta i buduje nietuzinkowy majątek własny.

Naszą inspiracją do budowy tego rodzaju modelu biznesowego jest Fundusz Warrena Buffeta, który właśnie w ten sposób zbudował majątek swoich przyjaciół. Sprzedawał akcje po 10 USD i nigdy ich nie rozwodnił. Dzięki temu zbudował fundusz „Berkshire Hathaway Inc”, którego 1 akcja dziś warta jest powyżej 490 000 USD.

Dywidenda

Dla partnerów biznesowych nastawionych na długoterminową inwestycję.

Wyjście z inwestycji

Możliwość sprzedaży akcji na rynku wtórnym. Wewnętrzny skup akcji przez Spółkę lub wcześniej przez obecnych akcjonariuszy (po 3 latach). 

Aktywny akcjonariusz

Możliwość świadczenia pracy w zamian za wynagrodzenie lub objęcie akcji Spółki oraz udział w podziale zysków projektów.

Rozwój biznesu

Masz możliwość rozwinąć lub stworzyć nowy projekt od podstaw. W swoim projekcie będziesz liderem, a partnerem i wsparciem będzie Concep4You wraz z grupą ekspertów.

Pierwsze projekty

Inwestujemy w ciekawe i perspektywiczne projekty.

CONCEPT4YOU INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Runowa 52, 43-100 Tychy

NIP: 5242846861

REGON: 368982950

Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 103.807,00 złotych, opłaconym w całości.

+48 668 755 730

administracja@concept4you.pl