Cele i strategia inwestycyjna

MODEL BIZNESOWY

Jako niezależny podmiot gospodarczy Concet4You realizuje budowę grupy kapitałowej. Na początku w formie modelu holdingowego, poprzez zakup udziałów/akcji w spółkach zależnych oraz realizację wspólnych celów biznesowych w ramach grupy.

Horyzont czasowy

W ciągu najbliższych 12 miesięcy planowane jest przekształcenie Spółki w jedno z najbardziej korzystnych prawnie rozwiązań na rynku polskim, np. w Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI), Polską Spółkę Holdingową (PSH) lub Venture Capital w kraju lub USA (VC) – w zależności od atmosfery rynkowej i potencjału kapitałowego.

Horyzont czasowy naszych projektów to od 3 do 5 lat. W większości wchodzimy w inwestycje lub budujemy biznes od podstaw, który przyniesie minimalne zyski na poziomie 50-100%, względem nakładów pieniężnych.

Pierwsze projekty

Inwestujemy w ciekawe i perspektywiczne projekty.

CONCEPT4YOU INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Runowa 52, 43-100 Tychy

NIP: 5242846861

REGON: 368982950

Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 103.807,00 złotych, opłaconym w całości.

+48 668 755 730

administracja@concept4you.pl